UCG i UDG domaćini 20 evropskih i regionalnih univerziteta

Green Tech Western Balkans je dio Erasmus Mundus akcije u koju su uključene zemlje Zapadnog Balkana:Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Ova akcija je omogućila 153 stipendije (28 za evropske, 125 za studente sa Zapadnog Balkana) u okviru saradnje u visokom obrazovanju, istraživanja i inovacija vezanih za područje ekoloških tehnologija. Green-Tech-WB je program koji omogućava studentima da znanje i istraživanja sa evropskih visokoškolskih ustanova prenesu i iskoriste na području Zapadnog Balkana kako bi doprinijeli boljem upravljanju i socijalnoj koheziji regiona, kao i njegovom aktivnijem uključivanju u tokove globalne ekonomije.

Koordinator projekta je Universidade de Vigo iz Španije, a ostali evropski partneri su univerziteti: University of Porto, Portugal; Paderborn University, Njemačka; University of Ljubljana, Slovenija; University of Economics in Katowice, Poljska; University of Split, Hrvatska; University of Chemical Technology and Metallurgy, Bugarska; University of León, Španija.

Uz punu podršku Erasmus kancelarije u Crnoj Gori, UCG i UDG su dobili priliku da preko 30 saradnika i profesora učestvuje u međunarodnoj razmjeni i boravi na evropskim Univerzitetima. Pored ovoga, kao rezultat Green-Tech-WB, Erasmus Mundus projekta uspostavljena je bilateralna saradnja između crnogorskih univerziteta i evropskih partnerskih institucija.

Od 2008. Godine Univerzitet Crne Gore učestvovao je u 16 Erasmus Mundus partnerstava u okviru kojih je blizu 300 studenata, nastavnog i ne-nastavnog osoblja UCG boravilo na razmjeni na partnerskim univerzitetima.