Održan Erasmus+ Informativni dan za mlade

              U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije i ADP Zida, i u saradnji sa Kancelarijom za mlade, Glavni grad Podgorica, danas je, u prostorijama Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” održan Informativni dan, koji je imao za cilj da upozna sve relevantne stakeholdere sa mogućnostima koje nudi Erasmus+ program za organizacije i institucije omladinskog sektora.

U uvodnom dijelu govorili su Vanja Drljević, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Sanda Rakočević ispred ADP Zida, Danijela Vujošević, ispred Ministarstva sporta i mladih, kao i Ksenija Borilović ispred Kancelarije za mlade Glavnog grada.

Program Erasmus+ su predstavili Rina Muhaj, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, koja je govorila o mogućnostima izgradnje kapaciteta i virtuelne razmjene, kao i Milena Šćepanović ispred ADP Zida koja je objasnila projekte mobilnosti.

Tokom dogadjaja dio panela su takodje bile i organizacije iz omladinskog sektora koje su dijelile svoja iskustva učešća u Erasmus+ programu (Centar za omladinsku organizaciju, NVO Prima i Cazas), kao i organizacije i lokalne samouprave koje manje učestvuju u programu Centar za afirmaciju RE populacije, Eduko plus, Opština Tuzi, Opština Tivat, Mreža za omladinski aktivizam) koje su otvorile dijalog o njihovim potrebama i poteškoćama učešća u programu, kao i iskustva dijelovanja sa mladima.

Prezentacija sa događaja je dostupna ovde