Šta je Erasmus+ program

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvata period od 2021. do 2027. godine.

KOJI SU CILJEVI PROGRAMA ERASMUS+?

OPŠTI CILJ

Opšti cilj programa je da cjeloživotnim učenjem unaprijeđuje obrazovni, profesionalni i lični razvoj ljudi u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Evropi i šire, što doprinosi održivom rastu, kvalitetu radnih mjesta, socijalnoj koheziji, podsticanju inovacija te osnaživanju evropskog identiteta i aktivnog građanstva. Program će kao takav biti bitan instrument za izgradnju evropskog prostora obrazovanja i unaprijeđivati sprovođenje evropske strateške saradnje u oblasti obrazovanja i osposobljavanja, uz temeljne sektorske programe. Osim toga, bitan je za unapređenje saradnje u oblasti politike za mlade u skladu sa Strategijom Evropske unije za mlade za period 2019. – 2027. i razvoj evropske dimenzije u oblasti sporta.

POSEBNI CILJEVI

Program ima sledeće posebne ciljeve:

  • unapređenje mobilnosti u svrhu učenja za pojedince i grupe, te saradnju, kvalitet, inkluziju i pravednost, izvrsnost, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti obrazovanja i osposobljavanja
  • unapređenje mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog učenja, aktivno učešće mladih te saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou organizacija i politika u oblasti mladih
  • unapređenje mobilnosti u svrhu učenja za sportsko osoblje te saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovativnost na nivou sportskih organizacija i politika u oblasti sporta