Erasmus+

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvata period od 2021. do 2027. godine. Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport najvažnije su oblasti za lični i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, inkluzivno obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje mladima, ali i učesnicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno učestvovanje u demokratskom društvu, međukulturalno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada. Nakon velikog uspijeha u periodu od 2014. do 2020. godine, uloženo je još više truda da program Erasmus+ pruži priliku većem broju učesnika i širem spektru organizacija, a u prvom planu je njegov kvalitativni uticaj i doprinos inkluzivnijem i povezanijem, zelenijem i digitalnijem društvu.

Evropskim građanima treba više znanja, vještina i kompetencija za život u dinamičnom društvu koje se sve više okreće mobilnosti, multikulturalizmu i digitalizaciji. Boravak u drugoj zemlji radi studiranja, učenja i rada treba da bude standard, a trebalo bi da svako dobije priliku da uz maternji nauči i dva strana jezika. Ovaj program je bitan element za ostvarenje ciljeva evropskog prostora obrazovanja, Akcionog plana za digitalno obrazovanje za period 2021. – 2027., strategije Evropske unije za mlade i plana rada Evropske unije u oblasti sporta (2021. – 2024.).

U pandemiji COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikad za brz oporavak, a ujedno i za promovisanje i unapređenje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju inkluzivnu dimenziju na novi nivo te unapređuje mogućnosti za lični, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Evropi i šire kako niko ne bi bio zapostavljen. Kako bi se povećao kvalitativni uticaj njegovih aktivnosti i svima osigurale jednake mogućnosti, program će u većoj i boljoj mjeri obuhvatati ljude različite dobi iz raznih kulturoloških, društvenih i privrednih sredina. Vrlo je važno ovaj program približiti i onima koji imaju manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i migrante te građane Evropske unije koji žive u udaljenim područjima ili se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama. Na taj će način program podsticati učesnike, posebno mlade, da se uključe u civilno društvo i nauče da u njemu aktivno učestvuju, upoznajući se sa zajedničkim vrijednostima Evropske unije. U okviru programa i dalje će se jačati uloga mladih i podsticaće se da učestvuju u demokratskom životu, naročito putem pratećih aktivnosti povezanih s Evropskom godinom mladih 2022., koja je najavljena u govoru o stanju Evropske unije u septembru 2021.

Razvoj digitalnih vještina te kompetencija i vještina u oblastima koje su usmjerene na budućnost, kao što su borba protiv klimatskih promjena, čista energija, vještačka inteligencija, robotika i analiza velike količine podataka, ključni su za budući održivi rast i koheziju u Evropi. Program tome može znatno doprinijeti podsticanjem inovacija i sticanjem potrebnog znanja, vještina i kompetencija u Evropi. Preduzeća u EU treba da iskoristite talente i inovacije da postanu konkurentnija. To ulaganje u znanje, vještine i kompetencije biće važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će doprinijeti održivom rastu, pravednosti, blagostanju i socijalnoj inkluziji u Evropi i šire. Program nastoji da utiče i na negativne trendove ograničenog učešća u demokratskom životu i uopšteno slabog poznavanja evropskih pitanja i njihovog uticaja na živote svih evropskih građana. Mnogi nisu skloni da se aktivno uključe u svojim zajednicama ni da učestvuju u političkom i društvenom životu Evropske unije ili pritom nailaze na poteškoće. Osnaživanje evropskog identiteta i učešća mladih u demokratskim procesima od presudne je važnosti za budućnost Evropske unije. Tome mogu doprinijeti i aktivnosti neformalnog učenja, čiji je cilj jačanje vještina i kompetencija mladih te njihovog aktivnog građanstva. U skladu s prioritetom Evropske unije da njena privreda postane održiva, trebalo bi da su projekti usmjereni na zaštitu životne sredine i uključivanje zelene prakse u svim aspektima. Prilikom osmišljavanja projekata organizacije i učesnici treba da vode računa o zaštiti životne sredine, što će ih podstaći da diskutuju i uče o zaštiti životne sredine i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti, te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine sprovođenja svojih aktivnosti.