Results CBHE 2018

August 15, 2018

Rezultati selekcije: Erasmus+ izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju 2018

Objavljeni su rezultati selekcije projekata za 2018. godinu u okviru konkursa za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju . Ukupno je odobreno 147 projekata, od […]