Rezultati selekcije: Erasmus+ izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju 2018

Objavljeni su rezultati selekcije projekata za 2018. godinu u okviru konkursa za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju . Ukupno je odobreno 147 projekata, od kojih su 133 zajednička i 17 strukturnih.

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su zabilježile značajan uspjeh u pogledu prihvaćenih aplikacija predatih u okviru poziva za 2018. godinu. Za finansiranje je izabrano ukupno šest projekata, od kojih je u jednom koordinator projekta Univerzitet Crne Gore, dok u ostalima ustanove vsokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju kao partneri. Ukupan budžet projeklata u kojima učestvuju ustanove visokog obrazovanja iz naše zemlje je 5,5 miliona eura.

Univerzitet Crne Gore je koordinator regionalnog projekta “Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm” (Reformisanje doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji – paradigma dobre prakse). Pored Univerziteta  Crne Gore, u projekat su uključeni i Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Privredna komora, kao  i univerziteti iz Albanije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Slovačke.

U preostalih pet projekata ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su uključene kao partneri. Projekti koji će se realizovati na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori u naredne tri godine su:

  1. “Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders “ (Unapređenje master studija u oblasti upravljanja vodenim resursima za ustanove visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i korisnike). Projektom koordinira Univerzitet u Nišu, dok je partner u projektu Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore.
  2. “Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities “ (Unapređenje i vrednovanje kompetencija u uslužnim djelatnostima u promjenjivom okruženju učenja na univerzitetima u Zapadnom Balkanu), kojim koordinira Evropski Univerzitet u Tirani, dok su kao partneri iz Crne Gore uključeni Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Crne Gore.
  3. “Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture” (Harmonizacija i inoviranje doktorskih studijskih programa u oblasti zaštite biljaka u održivoj poljoprivredi), kojim koordinira Sveučilište u Zagrebu, dok je kao partner iz Crne Gore uključen Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore.
  4. “Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies”  (Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inoviranje kurikuluma i razvoj dodiplomskih i master studija). Projektom koordinira Univerzitet u Mitrpovici, dok su partneri iz Crne gore Mašinski fakultet Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Adriatik iz Bara.
  5. “Keep Educating Yourself“ (Nastavite da se obrazujete), kojim koordinira  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca u Novom Sadu. Partneri iz Crne Gore su Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Zavod za školstvo, JPU Ljibica Popović kao i grad Podgorica i opština Nikšić.

Rezultati konkursa su objavljeni na veb stranici Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2018_publication_website_list_of_projects_by_region.pdf.