Održan HERE seminar „Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire”

HERE seminar pod nazivom “Status doktorskih kandidata EEC/WBC vs EU ili šire” održan je danas u Svečanoj sali Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Ovaj seminar, podržan od strane EACEA kroz misiju tehničke pomoći (TAM), imao je za cilj razmjenu informacija o praksama u pogledu statusa doktorskih kandidata u Crnoj Gori i zemljama EU.

Gostujući predavač na seminaru je bio Lucas Zinner sa Univerziteta u Beču, dok su kao panelisti učestovali i predstavnici svih ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore, Ministarstva nauke, kao i studenti doktorskih studija.

Prezentacije sa seminara:

Preduslovi za uspostavljanje programa doktorskih studija visokog kvaliteta; Uloga Univerziteta, kao i noviteta u programu doktorskih studija, Lucas Zinner, ekspert

Status doktorskih kandidata u Crnoj Gori – prezentacije ustanova visokog obrazovanja na kojima je uspostavljen program doktorskih studija, iskustva studenata doktorskih studija iz Crne Gore koji su studirali u inostranstvu

Prof. Predrag Miranović, Odbor za doktorske studije, Univerzitet Crne Gore;

Prof. Maja Drakić Grgur, Univerzitet Donja Gorica;

Prof. Radovan Stojanović, Univerzitet Crne Gore, prezentacija novoodabranog Erasmus+ CBHE projekta MARDS

Status i razvoj karijere doktorskih kandidata i istraživača u početnoj fazi istraživanja u zemljama Evropske unije i šire; Prednosti i mane različitih vrsta postojećih modela finansiranja doktorskih studija u zemljama Evropske unije, Lucas Zinner, ekspert

Vrste postojećih modela finansiranja doktorskih studija u Crnoj Gori, Jelena Šaranović, šef nacionalnih programa za finansiranje, Ministarstvo nauke

Stipendije za istraživače u početnoj fazi istraživanja, Msc Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Ministarstvo nauke

Profesionalizacija doktorskog obrazovanja, Lucas Zinner, ekspert