Održan HERE seminar “Obrazovanje zasnovano na istraživanju

HERE seminar "Obrazovanje zasnovano na istraživanju" održan je na Univerzitetu Crne Gore 26. novembra 2015. godine.

Predavač na seminaru je bio prof. Wolfgang Deicke sa Humboldt Univerziteta u Berlinu. Organizaciju seminara je podržala Evropska komisija u okviru Erasmus+ programa. Seminar su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE).

Cilj seminara je bio prenošenje iskustava u implementaciji obrazovanja zasnovanog na istraživanju u kurikulumu, kao i razvoju institucionalnih strategija za istraživački orjentisano obrazovanje.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.

Prof. Wolfgang Deicke – Session 1

Prof. Wolfgang Deicke – Session 2

Prof. Wolfgang Deicke – Session 3

Prof. Mira Vukčević – tehničke nauke

Prof. Saša Milić – društvene nauke

Prof. Vladimir Pešić – prirodne nauke

Vanja Vukićević – humanističke nauke

Miloš Pavićević – Očekivanja studenata od obrazovanja zasnovanog na istraživanju i njihova uloga u  tom procesu

Branka Žižić – Studentsko iskustvo o integrisanju istraživanja u visoko obrazovanje na Univerzitetu Crne Gore Vanja Drljević – Aktivnosti HERE tima

Vanja Drljević – Aktivnosti HERE tima