U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan Erasmus+ informativni dan.

Ovaj događaj, koji predstavlja jedan od najvažnijih događaja za promociju programa Erasmus+ u Crnoj Gori, otvorili su Aivo Orav, šef EU Delegacije u Crnoj Gori; Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete; prof. Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore; kao i Vanja Drljević, koordinator Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori.

Na događaju su predstavljeni rezultati koje je ostvarila naša zemlja u okviru ključne akcije 1 programa Erasmus+ “Međunarodna kreditna mobilnost”, ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja”, rezultati konkursa za aktivnosti Jean Monnet, kao i rezultati Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih.

U okviru ovog događaja su predstavljene i mogućnosti koje su na raspolaganju studentima u okviru Erasmus Mundus zajedničkih master studija, a takođe su predstavljene i novine konkursa za 2020. godinu u okviru svih prethodno pomenutih ključnih akcija u oblasti visokog obrazovanja.

Prezentacije Erasmus+ akcija u okviru novog poziva za prijavu projekata su dostupne na sljedećem linku

Prezentacije novoizabranih CBHE projekata su dostupne na sljedećem linku