Erasmus+ info dan je održan 24. novembra 2015. godine u novoj zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Info dan su otvorili rektorka Univerziteta Crne Gore Prof. Radmila Vojvodić, ministar prosvjete Predrag Bošković i šef Delegacije EU ui Crnoj Gori Mitja Drobnič. Info danu je prisustvovao i Franco Burgio,  programski menadžer Erasmus+ programa za Crnu Goru iz Izvršne agencije, za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA)

U prijepodnevnom dijelu info dana su predstavljeni rezultati konkursa za 2015. godinu kao i novi konkurs  za prijavu projekata u okviru programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building for Higher Education). Rok za projavu projekata za programe  izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building for Higher Education) je 10. februar 2016. godine.

Na Erasmus + info danu su takođe predstavljene i mogućnosti učešća u programima kreditne mobilnosti (Credit mobility) i zajedničkim master programima (Joint Master Degrees), koji zamjenjuju dosadašnje programe Erasmus Mundus – akcija 1 i 2.

Prezentacije sa info dana:

Pregled rezultata konkursa Erasmus+ programa za 2015. godinu

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Nacionalni i regionalni prioriteti

Erasmus Mundus zajednički master programi

Međunarodna kreditna mobilnost

Žan Mone program