Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+ održan i na Fakultetu likovnih umjetnosti UCG-a

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovala je danas zasebnu aktivnost  pod nazivom Promoting EU cultural/art aspects in the framework of Jean Monnet programme” u okviru događaja “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+”, u prostorijama Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju.

Cilj ovog događaja bio je predstavljanje mogućnosti učešća koje su na raspolaganju crnogorskim ustanovama visokog obrazovanja u okviru novog ciklusa programa Erasmus+ (2021.-2027. godine), s posebnim akcentom na aktivnost Jean Monnet (Žan Mone) ovog programa, a neke od primjera dobre prakse u okviru ove aktivnosti predstavila je prof. Ivana Perković sa Univerziteta umjetnosti u Beogradu.

Događaj je prvenstveno bio usmjeren na podsticanje aktivnijeg učešća umjetničkih fakulteta u programu Erasmus+, naročito u aktivnosti Žan Mone ovog programa.

 

Prezentacije sa događaja možete pronaći ispod:

New Erasmus+ programme cycle (2021-2027) – Vanja Drljević, National Erasmus+ Office

Jean Monnet activities – Rina Muhaj, National Erasmus+ Office

Jean Monnet good practice example – prof. Ivana Perković, University of Arts in Belgrade, Serbia