Erasmus+ program – Radna sesija na Univerzitetu Crne Gore

U rektoratu Univerziteta Crne Gore je 20. januara 2015. godine održana radna sesija posvećena pripremanju projekata u okviru Erasmus+ programa - projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Radnu sesiju su organizovali Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju UCG.

 

Prezentacije sa radionice:

CBHE – Prioriteti i aplikacija

CBHE – partneri, kriterijumi, budžet

Matrica Logičkog okvira (LFM)

Tipovi projekata, partnerstva, učesnici, budžet