Stipendije u okviru Erasmus Mundus programa

Stipendije za Erasmus Mundus master programe

Postoje dvije kategorije stipendija za Erasmus Mundus zajedničke master programe:

A kategorija stipendija može biti dodijeljena studentima master studija iz trećih zemalja izabranih od strane EMMC konzorcijuma, koji dolaze iz zemlje koja nije evropska (EU) i koji nijesu rezidenti ili su sprovodili svoje glavne aktivnosti (studije, obuku ili rad) ukupno više od 12 mjeseci  u toku zadnjih pet godina u jednoj od ovih zemalja.

B kategorija stipendija može biti dodijeljena evropskim studentima master studija izabranih od strane EMMC konzorcijuma kao i studentima master studija izabranih od strane EMMC konzorcijuma koji nijesu ispunili kriterijume za A kategoriju stipendija definisane u gornjem tekstu.

Studenti koji ispunjavaju kriterijume za obje kategorije stipendija (npr. studenti sa dvojnim državljanstvom) moraju izabrati kategoriju po svom izboru. Kao rezultat toga oni imaju pravo da apliciraju za samo jednu od dvije kategorije stipendija u isto vrijeme.

 • Kandidati za stipendije moraju imati stečen prvi stepen visokog obrazovanja  ili pokazati  priznat ekvivalentan nivo obrazovanja u skladu sa nacionalnim propisima i praksama.
 • Pojedinci koji su već koristili EMMC stipendije nijesu prihvatljivi za drugu stipendiju  za isti ili drugi EMMC.
 • Studenti koji koriste EMMC stipendiju ne mogu koristiti drugi EU grant dok pohađaju svoje Erasmus Mundus master studije.
 • EMMC studentske stipendije se dodjeljuju isključivo onima koji upisuju cijele studije (full time) u jednom izdanju kursa.

Naučnici kandidati za EMMC stipendije

 • EMMC stipendije se dodjeljuju naučnicima iz Evrope i trećih zemalja u skladu sa sledećim kriterijima:
 • Stipendije mogu biti dodijeljene naučnicima upisanim na ustanovama visokog obrazovanja u trećim zemljama koji su izabrani od strane EMMC konzorcijuma da doprinesu zajedničkom program u okviru evropskih partnerskih ustanova;
 • Ako konzorcijum uključuje partnere iz trećih zemalja( punopravne ili pomoćne), stipendije mogu biti dodijeljene naučnicima upisanim na evropskim ustanovama visokog obrazovanja koje djeluju kao punopravni partneri  u cilju doprinošenja zajedničkom programu sa ovim partnerima iz trećih zemalja.
 • EMMC naučnici moraju pokazati istaknuto akademsko i/ili profesionalno iskustvo i donijeti konkretnu dodatnu vrijednost sprovo]enju EMMC.
 • Jedino kandidati prihvaćeni od strane EMMC u skladu sa posebnim kriterijima za izbor naučnika su prihvatljivi za stipendije.

Pregled stipendija u okviru Erasmus Mundus master programa 

 

 

A kategorija stipendija  

B kategorija stipendija  

Stipendije za naučnike  

I

Udio za putne troškove, installation costs i bilo koje druge vrste troškova  

4 000 € za jednogodišnji master; 8 000 € za kurseve duže od jedne godine  

3 000 € – jedino ako master kurs uključuje period mobilnosti kod punopravnog/pomoćnog partnera iz treće zemlje  

 
II

Maksimalni udio u troškovima učešća u masteru (uključujući pokrivanje osiguranja)  

4 000 € po semestru 

2 000 € po semestru  

 
III

Mjesečni džeparac  

1 000 € po mjesecu 

500 € po mjesecu  

 
IV

Living allowance (uključujući putne troškove)  

   

1 200 €  po nedjelji za najmanje trajanje od 2 nedjelje i maksimalno trajanje od 3 mjeseca po naučniku  

Za A kategoriju stipendija: najmanji iznos stipendije za studente je 14 000 € za desetomjesečni master ( od septembra godine “n” do juna godine “n+1”) ako je udio u troškovima učešća 0 €. Ako udio u troškovima učešća dostiže maksimalan iznos od 4 000 € po semestru, maksimalan iznos stipendije za studente je 48 000 € za dvogodišnji master (24 mjeseca).

Za B kategoriju stipendija: najmanji iznos stipendije za studente je 5 000 € za desetomjesečni master bez mobilnosti u treću zemlju, ako je udio u troškovima učešća u masteru 0 €. Maksimalan iznos stipendije za studente je 23 000 € za dvogodišnji master uz mobilnost kod punopravnog/pomoćnog partnera iz treće zemlje, ako udio u troškovima učešća dostiže maksimalan iznos od 2 000 € po semestru.

Za stipendije za naučnike: najmanja stipendija za naučnika pojedinca je 2 400 € za dvonedjeljni boravak, a maksimalna stipendija  je 14 400 € za tromjesečni boravak.

EMMC studenti nosioci Erasmus Mundus stipendija moraju:

 • Obavezati se da učestvuju u master programima u skladu sa uslovima definisanim od strane konzorcijuma u Ugovoru o studiranju.Neizvršenje ovoga može voditi otkazivanju stipendije;
 • Provesti period svojih studija u najmanje dva punopravna partnera sa sjedištem u različitim evropskim zemljama. Ove zemlje moraju biti različite od zemlje u kojoj je nosilac stipendije stekao svoju zadnji stepen; obavezni period mobilnost ne može biti zamijenjen virtualnom? mobilnošću, niti mogu biti u ustanovama izvan konzorcijuma;
 • Provesti većinu perioda  studija/ predavanja/ istraživanja u evropskim državama zastupljenim u konzorcijumu. Ipak, ako EMMC konzorcijum uključuje partnere iz trećih zemalja (ili kao punopravni partner ili pomoćni partner):
 • Nosioci stipendija A kategorije  mogu provesti period učenja/obuke/istraživanja/ terenskog rada  od maksimalno jednog tromjesečja (3 mjeseca ili ekvivalent od 15 ECTS) u ovim trećim zemljama, pod direktnim nadzorom jednog od partnera u konzorcijumu i jedino ako je ova zemlja različita od zemlje porijekla studenta; prekoračenje u trajanju ovog perioda ili vrijeme provedeno u zemlji porijekla studenata ne može biti pokriveno EMMC stipendijom;
 • Nosioci stipendia B kategorije mogu provesti najmanje jedno tromjesečje ili ekvivalent od najmanje 15 ECTS i do polovine svojih master studija u ovim trećim zemljama, pod direktnim nadzorom jednog od partnera odnosnog konzorcijuma; prekoračenje u trajanju ovog perioda ne može biti pokriveno EMMC stipendijom.
 • Za obje kategorije (A i B) stipendija, najmanje trajanje od jednog tromjesečja (15 ECTS) treba da odgovara jednom uzastopnom boravku kod punopravnog/pomoćnog partnera u trećoj zemlji.

EMMC naučnici nosioci  Erasmus Mundus stipendija moraju:

 • Obavezati se da aktivno učestvuju u aktivnostima master kurseva;
 • Provesti najmanje dvije nedjelje i najviše tri mjeseca u partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja;
 • Izvoditi nastavne/istraživačke/mentorske aktivnosti:
 1. u partnerskim ustanovama visokog obrazovanja iz Evrope (za naučnike iz ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja),
 2. u punopravnim ili pomoćnim partnerima iz trećih zemalja ( za naučnike iz ustanova visokog obrazovanja iz Evrope);
 • Donijeti konkretnu dodatnu vrijednost za kurs ili studente (kroz predavanje posebnih predmeta, vođenje i učešće na seminarima ili radionicama, praćenje i mentorstvo studentskih istraživanja/projektnih aktivnosti, učešće u razmatranju teza, priprema novih nastavnih modula, isl.);

Doprinijeti, nakon their visiting scholar activities, promovisanju i širenju Erasmus Mundus programa u cjelini, i odnosnog EMMC posebno, u njihovoj ustanovi visokog obrazovanja i zemlji porijekla.

Stipendije za Erasmus Mundus doktorske programe 

Dvije raličite EMJD stipendije mogu biti dodijeljene doktorskim kandidatima:

 • A kategorija stipendija može biti dodijeljena doktorskim kandidatima iz trećih zemalja koji su izabrani od strane EMJD konzorcijuma koji nijesu iz Evropske zemlje i koji nijesu rezidenti ili su sprovodili svoje glavne aktivnosti (studije, rad, isl.) u ovim zemljama ukupno više od 12 mjeseci  u toku poslednjih pet godina. Jedini izuzetak od ovog pravila primjenjuje se na doktorske kandidate iz trećih zemalja koji su prethodno dobili Erasmus Mundus master stipendije u cilju praćenja Erasmus Mundus master kursa.
 • B Kategorija stipendija može biti dodijeljena evropskim doktorskim kandidatima izabranim od EMJD konzorcijuma a koji nijesu ispunili kriterije za A kategoriju stipendija.

Kandidati za stipendije koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za obje vrste stipendija(npr. studenti sa dvojnim državljanstvom) moraju izabrati kategoriju po sopstvenom izboru. Oni imaju pravo da se prijave samo za jednu od dvije kategorije stipendija u isto vrijeme.

 • Kandidati za stipendije moraju imati stečen prvi stepen visokog obrazovanja ili pokazati priznat ekvivalentan nivo obrazovanja u skladu sa nacionalnim propisima i praksom.
 • Pojedinačne EMJD stipendije se dodjeljuju isključivo studentima koji su upisali cijele studije (full-time) na jednom od doktorskih programa.
 • Pojedinci koji su već koristili EMJD stipendiju nijesu prihvatljivi za drugi grant.
 • Doktorski kandidati koji koriste EMJD stipendije ne mogu koristiti druge EU grantove za vrijeme trajanja njihovih Ersmus mundus doktorskih studija.
 • Jedino kandidati koji su aplicirali i koji su prihvaćeni od strane EMJD konzorcija u skladu sa posebnim aplikacijama i kriterijima za doktorske kandidate su prihvatljivi za stipendiju.

Studenti/doktorski kandidati mogu aplicirati za Erasmus Mundus stipendije za Erasmus Mundus akciju 1 zajedničke programe (EMMC i EMJD)  po svom izboru ali broj aplikacija je ograničen za najviše tri različita zajednička programa.

Doktorski kandidati nosioci  Erasmus Mundus stipendija moraju:

 • Obavezati se da učestvuju u doktorskom programu u skladu sa uslovima definisanim od strane konzorcijuma u Ugovoru sa doktorskim kandidatima. Neizvršenje ovoga može voditi otkazivanju stipendije;
 • Izvesti svoje periode obuke/istraživanja u najmanje dvije evropske zemlje zastupljene u konzorcijumu: za nosioce stipendije B kategorije, dvije od zemalja posjećenih tokom EMJD aktivnosti moraju biti različiti od zemlje u kojoj je doktorski kandidat stekao prethodni stepen;
 • Provesti većinu doktorat u evropskim zemljama zastupljenim u konzorcijumu ili među pomoćnim partnerima. Ipak, ako EMJD konzorcijum uključuje punopravne/pomoćne partnere iz trećih zemalja:
 • Nosioci stipendija A kategorije mogu provesti period obuke/istraživanja/ terenskog rada u maksimalnom trajanju od jednog semestra (ili 6 mjeseci, akumulirano ili uzastopno) u ovim zemljama; prekoračenje trajanja ovog perioda ne može biti pokriveno EMJD stipendijom;
 • Nosioci stipendija B kategorije do jedne godine (akumulirano ili uzastopno) svojih doktorskih aktivnosti u ovim zemljama; prekoračenje trajanja ovog perioda ne može biti pokriveno EMJD stipendijom. 

Pregled stipendija za Erasmus Mundus doktorske studije 

   

A kategorija stipendija(iznosi za trogodišnje doktorske stipendije)

B kategorija stipendija (iznosi za trogodišnje doktorske stipendije)

I

Fiksni udio za putne troškove, installation costs  i bilo koje druge troškove

7 500 €

3 000 € – ako je predviđena mobilnost kod punopravnog/pomoćnog partnera u trećoj zemlji

II

Fiksni udio troškova učešća doktorskih kandidata

300 € po mjesecu (10 800 € za 36 mjeseci) za ne laboratorijski zasnovane doktorske studije ili 600 € po mjesecu (21 600 € za 36 mjeseci) za laboratorijski zasnovane doktorske studije

III

Fixed living allowance (36 mjeseci ukupno)

– 2 800 € po mjesecu ( 100 800 € za 36 mjeseci) za  “employment contract”

– 1 400 po mjesecu ( 50 400 € za 36 mjeseci) za platu (for a stipend)

Ukupan iznos stipendije

Između 61 200 € (za B kategoriju stipendija, u nelaboratorijski zasnovanoj oblasti, fiksnim udjelom u troškovima učešća, bez mobilnosti u treću zemlju, zasnovanu na plati, i 129 900 € (za A kategoriju stipendija, u laboratorijski zasnovanoj oblasti i sa “ugovorom o zapošljavanju”)

Stipendije u okviru Akcije 2 – Erasmus Mundus partnerstva 

Vrsta mobilnosti  

Mjesečni iznos naknade  

Trajanje  

Troškovi učešća  

Osiguranje  

Maksimalni iznos (izuzimajući putne troškove)  

DODIPLOMSKA  

EMA2-STRAND1 (ciljna grupa 1)  

1 000 € po mjesecu  

od 1-og akademskog semestra do 10 mjeseci  

-Nema jedinice troškova za mobilnost ispod 10 mjeseci

– 3 000 € po akademskoj godini  

75 € po mjesecu  

13 750 €  

Ciljna grupa 3  

1 000 € po mjesecu  

od 1-og akademskog semestra do 34 mjeseca  

3 000 € po akademskoj godini  

75 € po mjesecu  

45 550 €  

MASTER  

EMA2-STRAND 1 (ciljna grupa 1) and EMA2-STRAND2  

1 000 € po mjesecu  

od 1-og akademskog semestra do 10 mjeseci za Evropljane  

Nema jedinice troškova za mobilnost ispod 10 mjeseci

 

3 000 € po godini ( više od 10 mjeseci) 

75 € po mjesecu  

31.800 €  

od 1-og akademskog semestra do 24 mjeseca za državljane trećih zemalja 

Nema jedinice troškova za mobilnost ispod 10 mjeseci

 

3 000 € po akademskoj godini (jednako/više od 10 mjeseci) 

EMA2-STRAND 1(Ciljne grupe 2 & 3)  

1 000 € po mjesecu

6 – 24 mjeseca 

3 000 € po akademskoj godini  

75 € po mjesecu  

31.800 € 

DOKTORSKA  

EMA2-STRAND 1 (sve ciljne grupe) i EMA2-STRAND 2  

1 500 € po mjesecu  

6 – 36 mjeseci 

3 000 € po akademskoj godini (jednako/više od 10 mjeseci) 

€ 75 po mjesecu  

€ 65.700  

POSTDOKTORSKA 

EMA2-STRAND 1(All target groups) and EMA2-STRAND2 

€ 1 800 po mjesecu 

6-10 mjeseci 

Nema jedinice troškova za istraživačke aktivnosti

 

5 000 € po akademskoj godini za specijalističke postdoktorske studije (da bude opisano u prijavi) 

75 € po mjesecu 

23 750 € 

OSOBLJE 

EMA2-STRAND 1 (ciljna grupa 1) and EMA2-STRAND2 

2 500 € po mjesecu 

1-3 mjeseca 

Nije primjenjivo 

75 € po mjesecu 

7 725 €