Žan Mone aktivnosti 2015 – EAC/A04/2014 – rezultati selekcije

Obavještavamo Vas da su objavljeni rezultati selekcije projekata Žan mone prorama u okviru konkursa za 2015. godinu.

Projekti predloženi za EU grant:

Žan mone moduli, katedre i centri izvrsnosti

Žan Mone podrška institucijama i udruženjima

Žan Mone mreže i Žan Mone projekti

Rezervna lista projekata: