Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u Briselu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama u partnerskim zemljama programa Erasmus+, organizuje virtuelni “sajam” projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CB HE).

Cilj ovog događaja je predstavljanje najboljih rezultata i primjera dobre prakse ovih projekata na međunarodnom nivou, odnosno predstavljanje rezultata CB HE projekata pred akademskom zajednicom, donosiocima politike, studentima, univerzitetskim osobljem i drugim relevantnim stranama iz programskih i partnerskih zemalja programa Erasmus+.

Virtuelni sajam CB HE projekata uključuje izlaganje i diskusiju, radionice, kao i određeni broj obuka od strane učesnika u projektu, a biće omogućene i aktivnosti povezivanja u smislu dijeljenja projektnih ideja, kao i u cilju pronalaska partnera za sledeći poziv za podnošenje prijedloga u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru novog ciklusa programa Erasmus+.

Ovaj događaj će se održati 26.-og i 27.-og oktobra 2021. godine, dok je rok za prijavljivanje 27. jun 2021. godine.

Detaljne informacije o događaju i proceduri prijavljivanja, kao i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.