Upitnik za studente i alumni u regionu Zapadnog Balkana

Na četvrtom ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku (WBPET) održanom 2-3. jula 2015. godine u Vlori, Albanija, ministri obrazovanje zemalja Zapadnog Balkana su se dogovorili da sarađuju na uspostavljanju regionalne alumni mreže.

Studenti zaista treba da imaju riječ u donošenju odluka i oblikovanju politika u pitanjima u vezi sa obrazovanjem, posebno u pogledu tranzicije iz škole na posao. U tom pogledu, razvijanje regionalne alumni asocijacije u regionu Zapadnog Balkana bi omogućilo diplomcima i studentima da se čuje njihov glas po pitanjima koja ih direktno dotiču. Takođe, ovakva mreža bi imala i niz drugih funkcija, uključujući i promovisanje Erasmus+ mogućnosti za lokalne studente, učvršćivanje veza između alumni, zajednice i srodnih institucija, pružanje kaijernog usmjeravanja itd.

Istraživanje ima za cilj da se prikupe viđenja studenata i alumni u regionu Zapadnog Balkana o tome kako bi ovakva asocijacija radila, koja bi bila njena svrha i sa njom povezane aktivnosti. Stoga su pitanja u ovom upitniku fokusirana na teme koje studenti i alumni smatraju da su od posebnog značaja. Upitnik se nalazi na sljedećem linku https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WesternBalkanAlumni-Questionnaire-2016 i popunjava se online.

Imajte u vidu da će vaši odgovori biti jedino korišćeni za ocjenjivanje značaja uspostavljanja ovakve asocijacije i biće tretirani u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije u pogledu upravljanja zaštitom podataka.

Unaprijed se zahvaljujemo na učešću u istraživanju.