Univerzitet Crne Gore domaćin prve internacionalne nedelje u saradnji sa španskim univerzitetima

Univerzitet Crne Gore domaćin je prve internacionalne nedjelje za akademsko i administartivno osoblje, sa oko 60 učesnika,  koju organizuje u saradnji sa dva španska univerziteta, od 4. do 8. jula, u Rektoratu UCG. Riječ je o Univerzitetu u Haenu i Univerzitetu u Kadizu sa kojima UCG ima potpisane bilateralne ugovore za razmjenu studenata i osoblja u okviru Erasmus+ programa.

Prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore prof. dr Sanja Peković pozdravila je učesnike iz Španije i izrazila nadu da će ova sedmica biti važna za proširivanje saradnje sa dva ugledna španska univerziteta.

„Internacionalizacija Univerziteta Crne Gore je važan aspekt akademskog života, definisan i kroz Strategiju internacionalizacije Univerziteta Crne Gore za period 2020 – 2025. godine, sa jasnom vizijom i ciljevima. Oni se odnose na razvijanje različitih modela saradnje sa stranim univerzitetima, programe studentske mobilnosti, usavršavanja akademskog i administrativnog osoblja, međunarodne projekte, uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i dvojne diplome“, kazala je prorektorica Peković.

Šefica nacionalne Erasmus + kancelarije Vanja Drljević  se osvrnula na početak saradnje sa španskim univerzitetima, kako na zajedničkim projektima, tako i na programima mobilnosti, pa do danas, kada razvijenost te saradnje pokazuje i ova prva internacionalna nedjelja na UCG.

„Nadam se da će ova internacionalna nedjelja generisati neke nove ideje, pogotovo sada kada smo pred izazovom novih poziva i prilika kroz Erasmus + program, sada po prvi put otvorenih za Crnu Goru, kao što su pozivi Evropske asocijacije univerzitetaKnowledge Alliances i dr“, kazala je Drljević.

Tokom prvog dana Internacionalne nedjelje za akademsko i administrativno osoblje, pored prezentacije UCG i španskih univerziteta, bilo je riječi o novim trendovima u internacionalizaciji univerziteta i prioritetima novog Erasmus+ programa: digitalizacija, inkluzija i ekološki aspekti.

Mogućnosti dalje saradnje Univerziteta Crne Gore i španskih univerziteta, kao i rada na zajedničkim projektima biće razmotrena u okviru zasebne sesije ove sedmice.

Univerzitet u Haenu je prema listi Times Higher Education Impact Rankings objavljenoj prošle godine, među 100 najboljih univerziteta u domenu ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, s akcentom na istraživanje, upravljanje, domet i nastavu. Univerzitet u Kadizu prepoznat je po nastavi iz oblasti medicine i pomorstva. Oba univerziteta su državni univerziteti Španije.