U Nikšiću održana panel diskusija: “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama”

U organizaciji CEDEM-a (Centar za demokratiju i ljudska prava), u Nikšiću je danas održana panel diskusija “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama” u čijem je fokusu bilo pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura. Panel diskusija je organizovana u okviru projekta “Edukacijom i dijalogom do EU” koji je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Svrha panel diskusije ogleda se u osnaživanju dijaloga i saradnje civilnog sektora, državnih tijela/institucija i građana, što je upravo jedan od ciljeva koji se žele postići implementacijom ovog projekta.

Događaj je poslužio i kao prilika za predstavljanje uloge i ciljeva programa Erasmus+ u pravcu unaprijeđenja i modernizacije visokog obrazovanja u Crnoj Gori.