“Visoko obrazovanje u zapadnom Balkanu: osiguranje kvaliteta i akreditacija“

U Tirani je 21. i 22. februara 2011. godine održan Tempus regionalni seminar ”Visoko obrazovanje u zapadnom Balkanu: osiguranje kvalitet i akreditacija”. Ovaj seminar organizovala je UNICA. Na seminaru su učestvovali i eksperti u oblasti visokog obrazovanja iz Crne Gore.

Glavne preporuke usvojene na seminaru možete preuzeti ovdje.