Obavještavamo vas da će se Tempus info dan održati 28. novembra 2011. godine u novog zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Obavještavamo vas da će se Tempus info dan održati 28. novembra 2011. godine u novog zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Tempus info dan biće prilika da se potencijalni aplikanti upoznaju sa novinama u okviru petog konkursnog roka za prijavljivanje, nacionalnim i regionalnim Tempus prioritetima, kao i sa ostalim EU programima u oblasti obrazovanja. Na info danu će takođe biti predstavljeni neki od projekata izabranih u okvira četvrtog konkursa Tempus IV programa

Agendu Tempus info dana možete preuzeti ovdje.