Studija o upravljanju ljudskim resursima na javnim ustanovama visokog obrazovanja u Tempus partnerskim zemljama

Obavještavamo Vas da je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) iz Brisela objavila studiju o upravljanju ljudskim resursima na javnim ustanovama visokog obrazovanja u Tempus partnerskim zemljama

Studija pruža prikaz izazova, uslova i ograničenja koji predstavljaju prepreke u modernizaciji visokog obrazovanja. Posebna svrha ove studije je da istraži do koje mjere neki nepovoljni uslovi kao što su neadekvatne procedure imenovanja i nedostatak plana karijernog napredovanja mogu ometati pravilan razvoj ljudskih resursa u visokom obrazovanju.

Studija je koncentrisana isključivo na sector javnog visokog obrazovanja i redovno zapošljeno osoblje. Studija je pokrenuta 2011. godine i sastojala se iz dva dijela: online istraživanja namijenjenog učesnicima u Tempus projektima, kako bi se prikupila njihova individualna zapažanja i upitnika koji je preko Nacionalnih Tempus kancelarija dostavljen nadležnim državnim organima i drugim relevantnim subjektima kako bi se sakupile informacije o nacionalnim poltikama i praksama. Ova studija ima za cilj ne samo da da pregled stanja u Tempus partnerskim zemljama, već i da sakupi dobre prakse i pruži primjere kako zemlje ili institucije odgovaraju na izazove sa kojima se trenutno suočavaju u upravljanju ljudskim resursima. što je još važnije, studija ima za cilj da podigne svijest institucija i kreatora politika pomažući im da identifikuju centralne oblasti razvoja njihovih zemljama. Studija je fokusirana na političke mjere i strategije preduzete na makro nivou (vlada i ministarstva) i mikro nivou ( ustanove visokog obrazovanja) i oslikava raznovrsnost pristupa koji se trenutno primjenjuju u Tempus zemljama.

Studija pokriva širok opseg tema, uključujući:

  • Politički kontekst u različitim partnerskim zemljama
  • Postupak i prakse u postavljanju
  • Upravljanje karijerom
  • Radni uslovi
  • Odliv mozgova (brain-drain)
  • Demografija
  • Atraktivnost poslova
  • Vještine i stavovi

Važno je napomenuti da mnoge teme kojima se bavi ova studija (kao što su pitanja u vezi sa atraktivnošću posla i vještinama, trenutnim izazovima isl.), nijesu zasnovane na zvaničnim statistikama već na individualnim zapažanima onih koji su učestvovali u popunjavanju upitnika. Kompletnu studiju možete preuzeti ovdje.