Otvarajući sastanak, rektor Univerzitet Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić sopštio je da je praksa obavezni dio svakog studijskog programa, i prema Zakonu o visokom obrazovanju Crne Gore, treba da čini 20 % nastave, te da Fakulteti Univerziteta Crne Gore već imaju saradnju u ovom pogledu sa njemačkim kompanijama u Crnoj Gori i Njemačkoj.

Sa njemačkim institucijama, dodao je rektor, Univerzitet Crne Gore ima tradiciju saradnje kroz programe finansirane od Evropske unije, kao što su Erasmus+, Erasmus Mundus i Erasmus Tempus program. Među institucijama, pored univerziteta, rektor Nikolić je naveo saradnju sa Nacionalnim istraživačkim centrom Njemačke DASY i Njemačkom službom za akademsku razmjenu DAAD.

„Tokom prethodne dvije akademske godine 46 crnogorskih studenata je boravilo u Njemačkoj i 36 predstavnika crnogorskog akademskog osoblja, dok je iz Njemačke boravilo pet predstavnika akademskog osoblja“, saopštio je rektor Nikolić.

Ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Hans Ginter Matern kazao je da je dobro što su na sastanku predstavnici njemačkih univerziteta i kompanija u cilju podsticanja mobilnosti i njemačkih studenata.

„Među njemačkim studentima ima tendencija da toliko ne idu van zemlje jer se boje gubitka vremena za ispite. Zaista je šteta jer je to najbolje iskustvo koje student može da ima“, poručio je ambasador Matern.

Ovaj sastanak je organizovala Nacionalna Erasmus+ kancelarija zajedno sa Njemačkom agencijom za akademsku razmjenu (DAAD) i Ambasadom Republike Njemačke u Crnoj Gori.

Šefica Nacionalne Erasmus+ kancelarije Vanja Drljević kazala je da univerziteti i kompanije iz zemalja Evropske unije već godinama koriste mogućnost organizovanja studentske prakse u okviru Erasmus+ programa, a od 2018. godine se ova mogućnost pruža i zemljama koje nijesu članice Evropske unije.

„Studenti mogu obavljati praksu u preduzećima, javnom sektoru, kao i NVO sektoru u trajanju od 2 do 12 mjeseci“, kazala je ona.

Među učesnicima ovog sastanka koji su razmatrali konkretne oblike saradnje i realizacije studentske prakse su bili predstavnici Opštine Podgorica, Privredne komore Crne Gore, JP Regionalni vodovod, Tehnopolisa, Plantaža, Hotela Hilton, kompanija Sistem-mne, Si-ing, MECOnet Institut, NVO Help, Giz, Konrad Adenauer, NVO Institut za strateške studije i prognoze ISSP, Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i Instituta moderne tehnologije Crne Gore idr.