Strateška partnerstva

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuke i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuke i mladih, preduzeća, državna tijela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erasmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima Strateških partnerstava, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata (postoje strateška partnerstva za visoko obrazovanje, za stručno i profesionalno obrazovanje, škole, organizacije aktivne u obrazovanju odraslih i kombinovana strateška parterstva).

U strateškim partnerstvima mogu da učestvuju (ne kao podnosioci prijave, već samo kao partneri) i institucije iz partnerskih zemalja ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu.

Prijava se podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu. Ova vrsta projekata traje dve ili tri godine i maksimalni grant iznosi 150.000 eura godišnje (12.500 eura mesečno).

Spisak nacionalnih agencija Erasmus+ programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.