Seminar o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju

U Zagrebu će se 12-13 una 2014. godine održati seminar o implementaciji osiguranja kvaliteta na ustanovama visokog obrazovanja u Tempusp artnerskim zemljama.

Cilj seminara je da ohrabri razmišljanje i diskusiju eksperata u oblasti visokog obrazovanja u Tempus partnerskim zemljama (HERE) o opšim izazovima i trendovima u osiguranju kvaliteta na ustanovama visokog obrazovanja.

Seminar će pružiti jedinstven priliku predstavnicima zemalja učesnica da razmijene informacije i iskustva o tekućim kretanjima u njihovim zemljama prije svega u vezi sa Tempus aktivnostima i projektima. Takođe se očekuje da seminar proizvede set preporuka i savjeta za stručnjake na nacionalnom i institucionalnom nivou i da pruži ideje i prijedloge za buduću implementaciju nedavno pokrenutog Erasmus+ programa.