Sastanak sa Regionalnom kancelarijom za mlade (RYCO)

Tokom sastanka, identifikovani su konkretni modeli zajedničke saradnje, posebno u oblasti promovisanja i vidljivosti. Takođe, iskustvo Nacionalne Erasmus+ kancelarije u monitoringu i evaluaciji projekata i razmjena ekspertize u ovoj oblasti je istaknuto kao veoma značajna komponenta buduće saradnje.