Sastanak koordinatora novoodobrenih projekata u Briselu

U Briselu je 27.-og i 28.-og januara 2020. godine održan sastanak koordinatora projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Sastanak je imao za cilj razmatranje početka, ali i daljeg toka implementacije novoodobrenih projekata u okviru poslednjeg poziva za podnošenje prijedloga za ključnu akciju 2 “Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju” programa Erasmus+. Sastanak je poslužio i kao prilika za razmatranje finansijskog menadžmenta projekata.

U okviru ovog događaja je organizovan veliki broj radionica, ali i pojedinačnih sastanaka koji su usmjereni na pružanje pomoći u slučaju mogućih problema ili prepreka na koje se može naići u određenoj fazi implementacije projekata, a koji imaju za cilj razjašnjenje nedoumica. Sastanak je takođe poslužio kao prilika za povezivanje predstavnika Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu u Briselu, koordinatora novoodobrenih projekata i predstavnika Nacionalnih Erasmus+ kancelarija.

Na sastanku su, između ostalog, predstavljene brojne strategije za razvoj i održivost projekata, kao i strategije za povećanje vidljivosti.