Sastanak koordinatora novoodabranih Erasmus+ CBHE projekata

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore u Podgorici je danas održan sastanak koordinatora novoodabranih Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) sa programskim menadžerom Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) iz Brisela i predstavnicima Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

Direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, g-đa Vanja Drljević je U svom uvodnom obraćanju predstavila rezultate selekcije projekata sa fokusom na projekte iz regiona zapadnog Balkana i istakla odlične rezultate ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore. Naime, ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su uključene u šest novodoabranih projekata, od kojih u 5 kao partnerske organizacije, dok jednim projektom koordinira Univerzitet Crne Gore.

Lokalni koordinatori su predstavili ciljeve i očekivane rezultate projekata kojima koordiniraju u ime svojih ustanova.

Programski menadžer za Crnu Gori pri EACEA g-đa Giulia Moro je u svom izlaganju ukazala na osnovna pravila projektnog i finansijskog menadžmenta sa akcentom na prava i obaveze  partnerskih organizacija koje proističu iz ugovora o donaciji sa Evropskom komisijom.

Prezentacija g-đe Moro o projektnom i finansijskom menadžmentu je dostupna na sljedećem linku.