Sastanak koordinatora novoizabranih Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

U Briselu je 25 i 26 januara 2017. godine održan sastanak predstavnika novoizbranih projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE). Ovaj dvodnevni sastanak bio je namijenjen predstavnicima CBHE pojekata izabranih u okviru konkursa EACEA/A04/2015.

Opšti cilj sastanka je bio detaljno upoznavanje sa praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata, upravljanjem ugovorom o grantu i finansijskim pravilima koja se primjenjuju na CBHE grantove. Sastanak je takođe bio odlična prilika za nove i iskusne korisnike da razmijene znanja i da se povežu sa drugim projektima koji se bave sličnim pitanjima i/ili rade sa istim partnerskim zemljama.

Sastanak je bio podijeljen na plenarne sesije, paralelne radionice i helpdesk.

Radionice su bile namijenjene finansijskim i ugovornim pitanjima i bile su organizovane na engleskom i španskom jeziku. Hepldesk je bio organizovan tokom drugog dana i omogućio je pojedinačnim projektima bilateralnu diskusiju sa osobljem EACEA i Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama o specifičnim pitanjima u vezi sa implementacijom projekata.

Događaj je okupio 400 učesnika iz više od 30 zemalja.