Sastanak između država jugoistočne Evrope o saradnji u okviru Erasmus + programa

Teme za potencijalnu saradnja bile su u dijelu mobilnosti, aktivnije saradnje između institucija visokog obrazovanja u ovim zemljama, kroz projekte izgradnje kapaciteta i Žan Mone mrežama, kreiranje zajedničkih EM master programa i učešće u strateškim partnerstvima i savezima znanja.

Tokom posjete Middle East univerzitetu iz Ankare, organizovan je sastanak s predstavnicima kancelarije za međunarodnu saradnja, profesorima,i studentima na razmjeni. Među studentima je bilo i 5 studenata iz Crne Gore (pomorstvo, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Elektrotehnički fakultet).