Rezultati selekcije: Žan Mone aktivnosti 2019  

Objavljeni su rezultati selekcije aplikacija u okviru konkursa za Žan Mone aktivnosti 2019 (EAC/A03/2018). Ukupno su odobrene sa finansiranje 285 aplikacija, od kojih 97 aplikacija za Žan Mone module, 74 za katedre i 29 za centre izvrsnosti. Odobrena je takođe 21 aplikacija za Žan Mone mreže, 58 aplikacija za Žan Mone projekte, kao i 10 grantova za podršku asocijacijama.

Od ukupnog broja odobrenih aplikacija, 182 aplikacije su iz Erasmus+ programskih zemalja a 103 iz Erasmus+ partnerskih zemalja.

Univerzitet Crne Gore je uključen kao pridruženi partner u Žan Mone mreži “Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation”. Projektom koordinira ISCOMET-Institut za Etnicne in Regionalne Studije Zavod iz Slovenije. Budžet projekta je 298 000 eura.

Lista izabranih aplikacija je dostupna na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).