Rezultati selekcije za Erasmus Mundus 2011: Konkurs EACEA/41/10

Obavještavamo Vas da je završena selekcija konzorcija, partnerstava i projekata za sve tri akcije Erasmus Mundus programa u okviru konkursa EACEA 41/10. Konkurs je objavljen 16. decembra 2010 i trajao je do 29. aprila 2011. godine. Studenti i akademci zainteresovani za stipendije treba da posjete web stranice master kurseva, zajedničkih doktorata ili partnerstva za koje su zainteresovani.

Akcija 1: Zajednički programi

Akcija 1a: Erasmus Mundus Master kursevi (EMMCs)

30 Master kurseva je izabrano u okviru ovog konkursa. 15 od 30 novo izabranih kurseva su nastavak postojećih master kurseva.

Ukupno 131 EMMCs će nuditi stipendije u akademskoj 2012-2013 godini za studente i naučnike iz i izvan Evrope za studije i nastavu u okviru master kurseva. 

EMMCs selected in 2011

Akcija 1b: Erasmus Mundus zajednički doktorati (EMJDs)

U okviru ovog konkursa izabrano je 10 novih zajedničkih doktorskih programa, koji su dodati onima izabranim u prethodna dva konkursa. Ovi programi obuke i istraživanja na doktorskom nivou traju tri do četiri godine, i nudiće stipendije počeši od akademske 2012-2013. godine.

EMJDs selected in 2011

 

Akcija 2: Partnerstva

 

Ukupno je izabrano 40 partnerstava u okviru Akcije 2, uključujući  i 18 za zemlje I regione koje pokriva Tempus program (Lots 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 and 11).

Listu  svih partnerstava izabranih u 2011. godini možete pronaći u tabelama ispod:

 Action 2 Strand 1 partnerships selected in 2011

 Action 2 Strand 2 partnerships selected in 2011

Akcija 2, Strand 1

U okviru Akcije 2 Strand 1 izabrano je 36 partnerstava za mobilnost između EU i zemalja koje pokrivaju EU finansijski instrumenti: ENPI, DCI, EDF and IPA.

List of Action 1 Strand 1 partnerships selected (with partners)

Action 2, Strand 2

U okviru Akcije 2 Strand 2 su izabrana 4 partnerstva za mobilnost između EU i zemalja koje pokriva instrument za industrijalizovane zemlje (ICI).

List of Action 1 Strand 2 partnerships selected (with partners)

Akcija 3: projekti atraktivnosti

U okviru otvorenog konkursa Akcije 3 izabrano je sedam projekata koji promovišu atraktivnost Evropskog visokog obrazovanja, saradnju sa određenim regionima, poboljšanje usluga međunarodnim studentima i doktorskim kandidatima, osiguranje kvaliteta,  povezivanje visokog obrazovanja i istraživanja itd.

U okviru rezervisanog konkursa Akcije 3 izabrana su dva projekta namijenjena Erasmus Mundus nacionalnim strukturama.

Action 3, Open Call for Proposals, 2011 selection

Action 3, National Structures Call for Proposals, 2011 selection

 

Svi rezultati su objavljeni na Erasmus Mundus web stranici:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/results_en.php