Rezultati selekcije trećeg konkursa u okviru Tempus-a IV

Obavještavamo vas da su 30.07.2010. objavljeni rezultati selekcije u okviru trećeg konkursa Tempus-a IV. Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore učesvuju u četiri projekta, i to tri regionalna i jedan nacionalni projekat.

Obavještavamo vas da su 30.07.2010. objavljeni rezultati selekcije u okviru trećeg konkursa Tempus-a IV. Visokoobrazovne institucije iz Crne Gore učesvuju u četiri projekta, i to tri regionalna i jedan nacionalni projekat.

Po prvi put imamo dva projekta gdje su nosioci visokoobrazovne institucije iz Crne Gore. Listu projekata možete preuzetina web site-u EACEA –http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php