Rezultati selekcije projekta za 2017. godinu za Erasmus+ izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju

Objavljeni su rezultati selekcije projekata za 2017. godinu u okviru konkursa za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju .

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore su uključene u tri regionalna projekta čiji je ukupni budžet 2,7 miliona eura.

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je uključen u projekat “Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju za medicinu bola u zemljama Zapadnog Balkana”, kojim koordinira Univerzitet u Beogradu.

Univerzitet Mediteran je partner u projektu “Tržište električne energije i inženjersko obrazovanje, čiji je koordinator Tehnološko obrazovni institut iz Atine.

Univerzitet Donja Gorica je partner u projektu “Inicijativa za urbanu poljoprivredu Zapanog Balkana”, kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu.

U okviru konkursa za 2017. godnu ukupno je izabrano 149 projektnih aplikacija.

Rezultati konkursa su objavljeni na veb stranici Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/node/2043_en.