Rezultati selekcije projekata u okviru petog konkursa Tempusa IV

Obavještavamo Vas da je završena selekcija projekata u okviru petog konkursa Tempusa IV i da su objavljeni rezultati selekcije. U okviru ovog konkursa će biti finansirano 108 projekata. Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u 8 projekta, od kojih su 6 regionalnih i 1 nacionalni. Univerzitet Crne Gore će biti koordinator dva novoizabrama projekta.

Projekti u kojima učestvuju ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore odnose se na uvođenje master studija u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i uticaja na životnu sredinu, modernizaciju univerziteta kroz jačanje strukture i servisa za prenos znanja, istraživanja i inovacije, uvođenje studija bioinženjeringa i medicinske informatike, restrukturiranje studija arhitekture u skladu sa EU standardima (koordinator Univerzitet Crne Gore), organizovanje obuka za državne službenike u oblasti održivog razvoja infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana, uspostavljanje održivog i pravednog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, razvoj programa obuke u kontekstu evropskih integracija i osnivanje studijskog programa za inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori (koordinator Univerzitet Crne Gore). 

Ukupna vrijednost odobrenih projekata koji će se finansirati iz budžeta za učešće Crne Gore u Tempus programu iznosi oko 1,5 miliona €. Realizacija projekata će početi 15. oktobra 2012. godine.

Tabela izabranih projekata