Rezultati selekcije projekata u okviru četvrtog konkursa Tempusa IV

Obavještavamo Vas da je završena selekcija projekata u okviru četvrtog konkursa Tempusa IV i da su objavljeni rezultati selekcije. U okviru ovog konkursa će biti finansirana 63 projekta. Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u 8 projekta, od kojih su dva nacionalna i šest regionalnih.

Projekti u kojima učestvuju ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore odnose se na uključivanje studenata sa invaliditetom na ustanove visokog obrazovanja, obrazovanje nastavnika u oblasti menadžmenta i proizvodnje ekološke hrane, modernizaciju kurikuluma strukovnih studija u oblasti digitalne televizije i multimedija, partnerstvo univerziteta i preduzeća, razvoj informatičke pismenosti, obrazovanja u oblasti ljudskih prava itd.

         Tabela izabranih projekata