Obavještavamo vas da su objavljeni rezultati selekcije drugog konkursa Tempus projekata (koji je završen 28.aprila 2009.). Odabrano je ukupno 69 projekata za finansiranje od strane Evropske komisije. Za Crnu Goru su izabrana 4

Obavještavamo vas da su objavljeni rezultati selekcije drugog konkursa Tempus projekata (koji je završen 28.aprila 2009.).

Odabrano je ukupno 69 projekata za finansiranje od strane Evropske komisije. Za Crnu Goru su izabrana 4 projekta. Izabrane projekte možete pogledati u listi.

Više informacija o drugom konkursu pogledajte na zvaničnom sajtu Tempusa.