Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Obavještavamo Vas da će se 20. januara 2015. godine sa počekom u 10h na Univerzitetu Crne Gore održati radna sesija za pripremanje projekata u okviru Erasmus+ programa - Capacity Building in Higher Education. Sesiju organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju UCG.

Na sesiji će biti predstavljen konkurs za prijavu projekata u okviru komponente Capacity Building koji se završava 10. februara 2015. godine, nacionalni i regionalni prioriteti za tekući konkurs, kao aplikacioni formular za projekte izgradnje kapaciteta.

Radna sesija će biti prilika da se predstave aplikacije koje su u fazi pripreme, kako bi se pomoglo aplikantima u eventualnom pronalaženju partnera u projektu i dali odgovori na konkretna pitanja u vezi sa samom prijavom, uslovima učešća, prioritetima isl. a sve u cilju uspostavljanja dobre komunikacije između svih učesnika i pravovremene prijave projekata.