Radionica”Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

Obavještavamo Vas da će se 5-6 jula u hotelu Maestral u Miločeru održati radionica "Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja", koju organizuje Univerzitet Crne Gore u okviru Tempus projekta Razvoj koncepta cjeloži

Projekat ima za cilj uvođenje cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore kroz definisanje strategije za razvoj cjeloživotnog ucenja na UCG, uvođenje fleksibilnih puteva učenja, definisanje smjernica za priznavanje ne-formalnog i informalnog učenja, sve sa ciljem nudjenja raznovrsnijih puteva učenja i privlačenja šire populacije potencijalnih učesnika. Jedan od ciljeva projekta je i bolje povezivanje Univerziteta sa privredom i socijalnim partnerima. U uvodnom dijelu radionice biće predstavljeni Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija i Zakon o visokom obrazovanju. Biće predstavljeni i aspekti Strategije cjeloživotnog učenja UCG, koji se odnose na prethodno učenje, kao i procedure za ponudu kurseva cjeloživotnog učenja na UCG.

U drugom dijelu radionice predvideno je predstavljanje najboljih evropskih praksi i interaktivni rad u grupama uz moderaciju HERE eksperta, angažovanog u okviru UNICA instrumenta tehničke pomoći Tempus partnerskim zemljama, kako bi se doprinijelo boljem razumijevanju i implementaciji priznavanja prethodnog učenja i fleksibilnih puteva učenja.

Agendu radionice možete pronaći ovdje.