Radionica o pripremanju projekata u okviru tekućeg petog konkursa Tempus programa je održana 30. januara 2012. godine u rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Na radionici su učesnici upoznati sa nedostacima projekata podnijetih u prethodnim konkursima, kao sa kriterijumima za selekciju projekata. Učesnicima je takođe predstavljen budžet i vrste troškova projekata. Potencijalnim aplikantima je prezentovan  sadržaj aplikacionog paketa i način popunjavanja dokumenata. Nacionalni i regionalni prioriteti za tekući konkurs su takođe predstavljeni učesnicima radionice. Dio radionice je bio posvećen konkretnim pitanjima potencijalnih aplikanata.