Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ CBHE projekata

Radionica o finansijskom menadžmentu Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) održana je na Univerzitetu Crne Gore 01. februara 2017. godine.

Cilj radionice je bio da se koordinatori tekućih Erasmus+ CBHE projekata upoznaju sa pravilima finansijskog menadžmenta projekata. Događaj je takođe bio prilika za korisnike da ukažu na određene probleme sa kojima se susrijeću tokom implementacije projekata, kao i da razmijene znanja i iskustva sa drugim projektima koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore.

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovdje.