Prvi cluster sastanak o rezultatima i održivosti Tempus strukturnih projekata održan je na Univerzitetu Crne Gore 18. maja 2016. godine. Sastanak je okupio predstavnike 7 strukturnih projekata u okviru Tempus IV faze, predstavnike Ministarstva prosvjete, Nacionalne Erasmus+ kancelarije, EACEA i Delegacije EU u Crnoj Gori.

Cilj sastanka je bio predstavljanje ciljeva i rezultata projekata, sa posebnim naglaskom na održivost i uticaj istih na institucionalnom nivou, kao i uticaj na nivou visokog obrazovanja u cjelini.

Imajući u vidu kontekst strukturnih projekata kao takvih, od posebnog je začaja praćenje njihove održivosti i nakon završetka istih, s obzirom da strukturni projekti bave temama od strateškog značaja za ukupnu reform visokog obrazovanja.