Otvaranjem izložbe fotografija  „Erasmus+ mobilnost kroz objektiv alumnista“, Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore je, u zgradi Rektorata UCG, obilježila međunarodne Erasmus+ dane.

Rektor UCG prof. dr Vladimir Božović se, prilikom otvaranja izložbe kojom je između ostalog obilježen i kraj prvog sedmogodišnjeg ciklusa međunarodne kreditne mobilnosti, zahvalio studentima na fotografijama koje, kako je naveo, svjedoče o onome što za njih predstavlja studiranje u stranoj zemlji, sa stranim studentima.

„Mobilnost studenata, kao i mobilnost akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja predstavljaju važan aspekt internacionalizacije UCG. Želim da istaknem da su studenti i osoblje našeg Univerziteta uspješno koristili sve prednosti ovog programa, o čemu svjedoči podatak da je 600 naših studenata koristilo Erasmus + mobilnost, dok je realizovano više od 400 vrsta mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja”, rekao je on.

Zamjenik ambasadorke Evropske unije, Riccardo Serri kazao je da je učešće u Erasmus + programu iskustvo koje mijenja život, povezuje ljude i stvara kod njih svijest o tome da pripadaju Evropi.

Koordinatorka Nacionalne Erasmus + kancelarije, Vanja Drljević kazala je da najbolje poruke o Erasmus + programu daju studenti koji su i sami bili korisnici istog, te da joj je zadovoljstvo što danas kroz fotografije možemo svjedočiti njihovom učenju na nekom stranom univerzitetu, ali i učenju o životu.

„Moram napomenuti da se danas, u čast Erasmus + dana u Crnoj Gori, održao još jedan događaj posvećen podsticanju studenata sa invaliditetom da budu dio ovog programa. Erasmus + program je jedan od važnih aspekata internacionalizacije UCG, te se nadam da ćemo u budućnosti ohrabriti još više ljudi da se prijave i budu dio nezaboravnog iskustva“, dodala je gđa Drljević.