Program stipendija Coimbra grupe za mlade istraživače iz Evropskog susjedstva

Univerziteti Coimbra grupe nude kratke posjete mladim istraživačima sa ustanova visokog obrazovanja iz zemalja u Evropskom susjedstvu. Glavni cilj ovog programa stipendija je da omogući naučnicima da realizuju istraživanja na kojima su angažovani na njihovim matičnim ustanovama i da im pomogne u uspostavljanju akademskih i istraživačkih kontakata.

Prihvatljive zemlje za program stipendiranja za 2017. godinu su sljedeće:

Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonia, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestina, Rusija, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Program stipendija je namijenjen mladim istraživačima (ispod 35 godina).  Aplikanti treba da su državljani i rezidenti jedne od gore navedenih zemalja, i da su članovi akademskog osoblja ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u nekoj od navedenih zemalja. Takođe, u većini slučajeva aplikanti treba da imaju status postdoktoranata ili ekvivalentan status, mada neke institucije mogu ponuditi mogućnosti i za studente doktorskih studija.  

Rok za prijavljivanje: 31 mart 2017. godine

On-line aplikaciona forma je dostupna na linku: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Kontakt osoba za dalje informacije: Anna Quici (quici@coimbra-group.eu).