Produžen rok za podnošenje prijava za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

Obavještavamo vas da je produžen rok podnošenje prijava za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke. Novi rok za podnošenje prijava, (umjesto 14.-og maja 2019. godine) je 28. maj 2019. godine u 12h.

Aplikaciona forma i sva prateća dokumenta su dostupni na sljedećem link-u.

Listu organizacija koje su zainteresovane za osnivanje partnerstava u okviru ove šeme mobilnosti sa zemljama koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji (Lot 1), kao i Afrikom (Lot 2), možete pronaći na sljedećem link-u.

Ustanove sa sjedištem u nekoj od zemalja koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji mogu ostvariti saradnju sa zemljama iz grupe Lot 1, dok organizacije sa sjedištem u nekoj od zemalja članica Evropske unije mogu osnovati partnerstvo i sa jednom, i sa drugom grupom zemalja, (Lot 1 i Lot 2).