Prezentacija Žan Mone programa EU i DAAD programa stipendija

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore je 06. marta 015. godine održana prezentacija Žan Mone programa i DAAD programa stipendija za doktorante i akademsko osoblje.

Žan Mone, program kroz koji se od 1989. godine uvode studije evropskih integracija na univerzitete širom svijeta, sada se odvija u okviru ERASMUS+ programa kao zasebna aktivnost. Funkcionise kroz grantove za nastavu i istraživanje, akademske debate i podršku institucijama i organizacijama u oblasti evropskih integracija. Godišnji konkurs objavljuje Izvršna agencija Evropske unije, a rok za podnošenje aplikacija za 2015. godinu je 26. mart.

Prezentaciju Žan Monet programa možete preuzeti ovdje. 

Predstavljen je takođe i DAAD program za doktorante iakademsko osoblje, koji nudi mogućnost usavršavanja i istraživanja na njemačkim univerzitetima. Akademsko osoblje i istraživači mogu se prijaviti za istraživačke grantove koji se dodjeljuju na period od jednog do deset mjeseci, dok je taj period za doktorande duži, pa se grantovi mogu dodijeliti i na period do četiri godine. Stipendija obuhvata troškove prevoza i mjesečnu nadoknadu od 750 do 1000 eura . DAAD nudi mogućnost i tromjesečnih istraživačkih boravaka, uz mjesečnu stipendiju od 2.000 do 2.300 eura. 

Na DAAD stipendije se ne može prijaviti bez prethodno izabranog univerziteta, odnosno mentora i partnera u istraživanju. Sve detalje o DAAD programu možete pronaći u prezentaciji

Predstavljanje Žan Mone i DAAD programa organizovali su Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, Nacionalna ERASMUS+ kancelarija i predstavnica DAAD programa u Crnoj Gori.