Nacionalna Erasmus kancelarija i Ekonomski fakultet organizovali su prezentaciju Žan Mone programa Evropske unije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 18. novembra 2014. godine.

Nacionalna Erasmus kancelarija i Ekonomski fakultet organizovali su prezentaciju Žan Mone programa Evropske unije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 18. novembra 2014. godine. Na konferenciji je učestvovao i predstavnik za obrazovanje iz u  EU Delegaije u Crnoj Gori.

Žan Mone program promoviše izuzetnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije.

Predstavnik Izvršne agencije za obrazovanje, audioviztuelnu umjetnost i kulturu iz Brisela (EACEA) predstavio je mogućnosti učešća ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u ovom programu. Na konferenciji su takođe predstavljeni projekti u kojima crnogorske ustanove trenutno učestvuju, kako bi se dao dodatan stimulus ustanovama visokog obrazovanja da učestvuju u ovim vrstama projekata.

Prezentacije:

Žan Mone – Franco Burgio

Žan Mone katedra  Grdana Đurović