HEInnovate ‘Train the trainers’ – Nagrade za predstavnike univerziteta Donja Gorica i Mediteran

Zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je Evropska komisija u periodu od 15.-og do 16.-og novembra 2018. godine organizovala događaj “HEInnovate ‘Train the trainers’ u Sofiji (Bugarska), koji je imao za cilj okupljanje predstavnika ustanova visokog obrazovanja iz zemalja Zapadnog Balkana koji su zainteresovani za razvoj i unaprijeđivanje inovativnog i preduzetničkog potencijala ustanova visokog obrazovanja.
Ovaj događaj predstavlja jednu od konkretnih akcija koje su osmišljene kao dio Nove strategije za zemlje Zapadnog Balkana, koju je prošlog februara usvojila Evropska komisija, a ratifikovana je na samitu u Sofiji u maju mjesecu.
HEInnovate, koji su razvili Evropska komisija i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je namijenjen pružanju podrške ustanovama visokog obrazovanja prilikom razvijanja njihovog preduzetničkog i inovativnog potencijala. Na ovom događaju su predstavljeni i primjeri dobre prakse, tako da su prisutni imali uvid u metode koje koristi više od 900 ustanova visokog obrazovanja širom svijeta.
Ovom prilikom, Evropska komisija je dodijelila nagradu predstavnicima grupe iz Crne Gore – doc. dr. Anđeli Jakšić sa Univerziteta Mediteran i prof. dr Milici Vukotić sa Univerziteta Donja Gorica – za organizaciju najkreativnije i najinovativnije radionice u okviru ovog događaja, koja je imala za temu uvođenje preduzetničkog duha u sistem visokog obrazovanja. U okviru ove radionice, predstavljen je neobičan pristup kroz analizu Šekspirovih stihova i savremene pop/dance/elektronske muzike, kao i uvođenje najsavremenijih IT tehnologija.