Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za razmjenu i mobilnost u sportu

Cilj ove akcije je podsticanje mobilnosti u svrhu učenja i razmjene, kao i promovisanje međunarodne dimenzije sporta. Drugi aspekt ove akcije odnosi se na saradnju najmanje tri organizacije sa sjedištem u tri različite države koje su zemlje članice Evropske unije (organizacija koja je podnosilac prijave i druge dvije organizacije sa sjedištem u različitim državama članicama), a u saradnju treba da bude uključena i najmanje jedna organizacija sa sjedištem u zemlji koja nije država članica Evropske unije i koja pripada jednoj od sljedećih regija: Zapadni Balkan, zemlje Istočnog partnerstva, Latinska Amerika i Azija.

Zemlje Zapadnog Balkana ne mogu biti podnosioci prijave, ali im je omogućeno učestvovanje u razmjeni.

Rok za podnošenje prijava je 26/07/2018 (12 noon CET)

Detaljnije informacije o procesu prijavljivanja, kao i o samim kriterijumima za prijavu možete pronaći na sljedećem link-u:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en