Objavljen poziv za podnošenje prijedloga za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke za zemlje Zapadnog Balkana

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je Evropska komisija objavila drugi po redu poziv za podnošenje prijedloga za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (EAC/S54/2019) za zemlje Zapadnog Balkana.

Cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke je pružanje doprinosa poboljšanju i modernizaciji sistema u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i na Kosovu, kao i osnaživanje povezanosti između sistema stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada. Takođe, ovakvi projekti imaju za cilj i osnaživanje kapaciteta samih ustanova i organizacija na kojima se sprovodi pomenuti proces, putem unaprijeđivanja aktivnosti mobilnosti namijenjenih poboljšanju vještina i kompetencija profesora, učenika i uprave samih ustanova, a značajni su i za dalje usavršavanje učenika u određenim oblastima.

Zemlje koje su kvalifikovane za učešće u navedenoj pilot šemi mobilnosti su programske zemlje u okviru programa Erasmus+, a to su 27 država članica Evropske unije, zatim Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija, kao i partnerske zemlje Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo.

Podnosilac prijave za ovakvu vrstu mobilnosti može biti određena javna ili privatna ustanova ili organizacija koja je aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke sa sjedištem u programskoj zemlji (isključivo državi članici Evropske unije), ili konzorcijum javnih ili privatnih ustanova/organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, i takođe sa sjedištem u nekoj od prethodno navedenih programskih zemalja, pod uslovom da se radi o državi članici Evropske unije.

Partneri u projektu mogu biti: javna ili privatna organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja ili Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu, akreditovanoj od strane lokalnih organa vlasti, ili određena javna ili privatna ustanova/organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja, ili u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu. Partner u navedenim projektima mobilnosti može biti i određena javna ili privatna ustanova ili organizacija aktivna na tržištu rada (određena firma, kompanija), sa sjedištem u nekoj od programskih zemalja ili u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji ili na Kosovu.

Partnerstvo u okviru projekta mobilnosti čini najmanje 7 organizacija, od kojih je 5 organizacija sa sjedištem u 3 različite programske zemlje, dok su 2 organizacije iz 2 od 4 zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo). U okviru jednog partnerstva ne može biti uključeno više od 12 partnera.

Aktivnosti koje su na raspolaganju u okviru poziva za pilot šemu mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke su sljedeće:

  • Mobilnost koja uključuje identifikaciju ciljnih grupa osoblja, uprave i studenata, pripremu programa obuke, definisanje ishoda učenja i odabir učesnika

  • Mobilnost učenika koja obuhvata: mobilnost učenika na ustanovama ili kompanijama na kojima se sprovodi proces stručnog obrazovanja i obuke, (u trajanju od 2 nedjelje do nešto manje od 3 mjeseca); mobilnost učenika na ustanovama ili kompanijama na kojima se sprovodi proces stručnog obrazovanja i obuke u inostranstvu (u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci)

  • Mobilnost osoblja koja obuhvata: mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave ili u svrhu obuke, u okviru koje je osoblju sa ustanova na kojima se sprovodi stručno obrazovanje i obuka omogućeno da održe predavanja na partnerskim ustanovama na kojima se sprovodi isti proces u inostranstvu. Takođe je omogućeno i osoblju u kompanijama da održe obuku u drugim kompanijama aktivnim u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u inostranstvu

  • Mobilnost osoblja u svrhu obuke u inostranstvu koja je namijenjena profesionalnom razvoju osoblja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u formi prakse ili praćenja svakodnevnog obavljanja posla na određenom radnom mjestu u kompaniji ili organizaciji u inostranstvu koja je aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

 

Dužina trajanja perioda mobilnosti osoblja zavisi od vrste mobilnosti, ali maksimalna dužina trajanja iznosi 3 mjeseca, i obuhvata: aktivnosti obuke, konferencije i seminare, komunikaciju, podizanje svijesti o značaju aktivnosti; aktivnosti diseminacije na nacionalnom i regionalnom nivou; kreiranje i unaprijeđivanje mreža za razmjenu dobre prakse; osmišljavanje i analizu primjera dobre prakse koje imaju za cilj razvoj sveobuhvatnog programa mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.

Maksimum trajanja projekta mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuke iznosi 42 mjeseca.

Pilot šema mobilnosti je osmišljena sa ciljem pružanja podrške učenicima prilikom sticanja potrebnih  znanja i vještina značajnih za lični i profesionalni razvoj, ali i radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja. Projekti su osmišljeni s ciljem poboljšanja opšteg kvaliteta nastave u oblasti stručnog obrazovanja i obuke. Takođe je stavljen poseban akcenat na izgradnju kapaciteta nastavnog osoblja koje će učešćem u ovakvoj vrsti mobilnosti steći posebna znanja i iskustva za unaprijeđenje i modernizaciju nastavnog plana, ali i metoda rada na matičnim ustanovama.

Evropska komisija će finansirati najviše 4 projektna prijedloga. 

Maksimalni iznos koji Evropska komisija dodjeljuje za svaki pojedinačni prijedlog za pomenutu pilot šemu mobilnosti iznosi 1 (jedan) milion eura, dok je minimalni iznos 700 000 eura. Predviđeno je da određena finansijska sredstva budu namijenjena i za kofinansiranje, i to u iznosu od najviše 4 miliona eura.

Svaki prijedlog se procjenjuje na osnovu kriterijuma koji obuhvataju: relevantnost projekta (30 poena), kvalitet projektne ideje i implementacije (25 poena), kvalitet projektnog tima (20 poena) i održivost, diseminacija i uticaj očekivanih rezultata (25 poena).

Očekuje se da će u okviru ovog poziva biti finansirano između 800 i 1000 mobilnosti učenika i nastavnog osoblja.

Rok za podnošenje prijedloga je 17. jun 2020. godine u 12.00h, (prema vremenskoj zoni u Briselu).

Prijave se šalju u elektronskoj formi. Moraju biti potpisane od strane pravno obavezujućeg lica u ime organizacije koja podnosi prijavu. 

Prijave se šalju na sljedeću e-mail adresu:

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu

Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije molimo da posjetite sajt Evropske komisije, a za sva dodatna pitanja prilikom podnošenja prijava možete se obratiti na: 

EAC-VET-mobility-scheme@ec.europa.eu