Pojedinačne stipendije u okviru akcije Marie Skłodowska-Curie

Obavještavamo vas da je objavljen poziv za pojedinačne stipendije u okviru akcije Marie Skłodowska-Curie (MSCA) za 2019. godinu.

Marie Skłodowska-Curie Actions je istraživački program finansiran od strane EU koji obezbjeđuje grantove za sve faze karijere istraživača – bilo da su to doktorandi ili iskusni istraživači. MSCA omogućava organizacijama koje se bave istraživanjima (univerziteti, istraživački centri i kompanije) da ugoste talentovane strane istraživače i da osnuju strateška partnerstva sa vodećim institucijama širom svijeta.

Individualne stipendije podržavaju mobilnost istraživača unutar i izvan Evrope – kao i pomoć u privlačenju najboljih stranih istraživača za rad u EU. Povoljni uslovi za zapošljavanje uključuju mogućnost rada s skraćenim radnim vremenom, kao i rad na stvaranju start-up kompanija ili paralelnog praćenja naprednih studija.

Poziv je otvoren za istraživače širom svijeta, koji imaju doktorat ili najmanje četiri godine redovnog istraživačkog iskustva. Rok za podnošenje prijava je 11. septembar 2019. godine (17:00 sati u skaldu s vremenskom zonom u Briselu).

Sve potrebne informacije koje se tiču aplikacije možete pronaći na sljedećem link-u.